Friday, March 16, 2012

REVIEW: ASAL USUL SOSIAL GOLONGAN KIRI MELAYUBuku ini berasal dari latihan ilmiah yang dikemukakan Allahyarham Rustam A.Sani sebagai syarat memenuhi Ijazah Sarjana Sastera nya. Edisi ini merupakan terjemahan dari buku asal bertajuk 'Social Root of the Malay Left' yang diterbitkan pada 2008. Para sejarawan telah setuju bahawa gerakan politik di Malaya terbahagi kepada 2 jalur yang berbeza, kiri dan kanan. Buku ini secara khususnya menekankan asal usul parti politik kiri Melayu yang pertama ditubuhkan pada tahun 1938 iaitu Kesatuan Melayu Muda. Buku ini turut mengupas keadaan sosial sebelum dan selepas penubuhan KMM. Elemen-elemen pembentukan KMM dapat dilihat telah berulang dalam pembentukan parti politik kiri lainnya seperti PKMM, PRM, PSRM, PRM dan malah PKR. KMM dilihat membawa ideologi pan-Indonesia atau Melayu Raya untuk menjaga hak-hak dan kepentingan orang Melayu dari kaum imigran. Perbezaan besar yang dapat dilihat antara 2 jalur nasionalis ini adalah apakah jenis 'negara' Melayu yang mahu diwujudkan.

No comments:

Post a Comment